Ingen Nybörjarskate eller Tösabidarna 8 - 22:e april