Samverkan

Föreningen Bryggeriet har sedan starten 1998 varit drivande inom områdena social ekonomi, utbildning och föreningsutveckling. Inom Bryggeriet arbetar vi ständigt med att skapa förutsättningar för individuell utveckling, att förbättra arbetsmiljön och att utveckla organisationen. Bryggeriets verksamhet bygger till stor del på långtgående samverkan med andra föreningar, företag och delar av offentlig sektor. Inom föreningen har vi specialkompetens inom projektledning, grupp- & organisationsutveckling, ekonomi & administration, samt alla tänkbara delar av skateboard. Vi är alltid öppna för att finna nya typer av samarbeten och att bidra med våra kompetenser, för att gynna skateboardkultur, föreningsliv och social utveckling.

Om du har intresse av att undersöka möjligheter till samverkan med Föreningen Bryggeriet, så hör av dig!

Föreningen Bryggeriet erbjuder tjänster inom:
* Projektledning, bygg- och anläggning, av medarbetare med stor erfarenhet av planering och konstruktion av skateboardparker, i både trä och betong.
* Projektledning, evenamang och tävlingar, av medarbetare med stor erfarenhet.