Sibbarp Skatepark

1997 byggde föreningen Bryggeriet den första skateparken här i Sibbarp. Skateparken byggdes i trä och renoverades och byggdes om av Bryggeriet var och varannat år fram till 2007.

År 2008 fick Bryggeriet stöd och tillstånd av Malmö stad att utforma och bygga en helt unik betongpark med design framtagen av Bryggeriet, Pontus Alv och Concreatures. Projektet finansierades av Bryggeriet och Malmö stad med stöd från skateboardmärket Carhartt.

Parkens utformning är inspirerad av olika element i skateboardens historia. Tom Knox, Eric Dressen och Neil Blender är några av 80-talets legender som satt sin prägel på parken genom obstacles förknippade till deras skateboardåkning. Men mest har Malmös framstående DIY-byggen reflekterats i parkens design. Skatare kring Bryggeriet har sedan många år byggt i betong på övergivna platser i staden och dessa byggen föder en speciell form av åkning som varit karaktäristisk för Malmö. Resultatet blev en skateboardpark som är helt unik.

Potentialen i Sibbarp är nästan oändlig och med små medel och stöd från Malmö stad har Bryggeriet nu 2015 gjort en tillbyggnad som gjort parken som ny.

Komma hit: Parken ligger mellan kallbadhuset och campingen i Sibbarp. Hit cyklar man från centrala Malmö på 20 minuter, eller tar buss 34 (mot Sibbarp, från exempelvis Södervärn eller Värnhem).

Byggår: 2008 med tillbyggnad 2009, 2010 och 2015.

Här finns: Betongpark med lägre och “streetigare” terräng än de flesta andra betongparker.

Aktiviteter: Många skateturister som kommer till Malmö bor på Sibbarp camping och skejtar parken. Malmö Ultra Bowl kommer i år 2015 att arrangeras här.

Sibbarp Skatepark är byggd och designad av skateboardåkare för skateboardåkning. Alla är dock välkomna att nyttja detta fantastiska betonglandskap men med vissa krav på nyttjande och förhållningssätt.

* Sibbarp Skatepark är ingen lekplats utan en anläggning byggd för skateboardåkning.

* En bra indikation på hur man nyttjar parken är att betrakta hur andra skateboardåkare rör sig, var de startar från och vilka linjer de tar genom betonglandskapet, var man kan stå utan att vara i vägen samt var det är höga hastigheter och var det är lite lugnare.

* Generellt kan man säga att står man still eller vistas i parklandskapet mellan åk är man i vägen vilket medför kollisionsrisk.