Priser

Skateparken är för Föreningen Bryggeriets medlemmar. Du blir enkelt medlem på plats på Bryggeriet och vi bjuder på första inträdet när du löser medlemskap. Det finns två nivåer av medlemskap, ett basmedlemskap och ett bonusmedlemskap, se mer info nedan.

Medlemsavgift

Bas 100 kr 
Ett basmedlemskap krävs för att åka skateboard på Bryggeriet, med undantag för våra prova på-tider. Vi bjuder på första inträdet när man blir medlem.

Bonus 400 kr
Bonusmedlemskap ger rabatter i inträde och 10% rabatt i vår skateshop. Bonusmedlemskap krävs ibland för att delta i vissa aktiviteter, så som Skate Goats.

—————–

Inträde

Inträde efter basmedlemskap: 65 kr (oavsett ålder)
Inträde med bonusmedlemskap under 15 år: 35 kr
Inträde med bonusmedlemskap från 15 år: 45 kr


Klippkort
(12 gånger till priset av 10)

Klippkort med basmedlemskap: 650 kr
Klippkort med bonusmedlemskap under 15 år: 350 kr
Klippkort med bonusmedlemskap från 15 år: 450 kr


Säsongskort*
I priset för säsongskort inkluderas bonusmedlemskapet, då man behöver ett giltigt bonusmedlemskap för att använda sitt säsongskort. Man får 400 kr rabatt om man redan har ett giltigt bonusmedlemskap vid köp av säsongskort.

fr.o.m.
aug – 1800 kr (0-14 år) / 2400 kr (15 år och uppåt)
okt – 1660 kr (0-14 år) / 2200 kr (15 år och uppåt)
nov – 1520 kr (0-14 år) / 2000 kr (15 år och uppåt)
dec – 1350 kr (0-14 år) / 1750 kr (15 år och uppåt)
jan – 1180 kr (0-14 år) / 1500 kr (15 år och uppåt)
feb – 1010 kr (0-14 år) / 1250 kr (15 år och uppåt)
mars – 840 kr (0-14 år) / 1000 kr (15 år och uppåt)
apr – 670 kr (0-14 år) / 750 kr (15 år och uppåt)

* Priserna gäller för köp av säsongskort under den angivna månaden. Säsongen sträcker sig t.o.m juni månad. Bryggeriet Skatepark stänger normalt för sommaren någon gång i maj.

—————–

Bryggeriets medlemskap gäller ett helt år från det datum du betalar medlemsavgiften.

Som medlem i Föreningen Bryggeriet ingår 
det olycksfallsförsäkring gällande i Bryggeriets skateparker.


När du blir medlem i Föreningen Bryggeriet blir du också medlem i Föreningen Aggro Kult. Föreningen Aggro Kult är stiftare till föreningen Bryggeriet.

Föreningen Bryggeriets stadgar finns att läsa här.